Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare – yttre förbindelser

Handläggare – yttre förbindelser

Första ansökningsdag: 
10/09/2020
Sista ansökningsdag: 
13/10/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar10/09/2020
Ansök senast 13/10/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor19/03/2021 - 24/03/2021
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor25/03/2021 - 22/04/2021
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor15/06/2021 - 21/06/2021
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor i testcentrum och på distans24/06/2021 - 01/07/2021
Resultat av datorbaserade prov med flervalsfrågorMitten av 9/2021(preliminärt)