Γραμματείς

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
25/06/2020
Προθεσμία: 
08/09/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Διαδικασία επιλογής

  • Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Μέχρις ότου επιβεβαιωθούν η ημερομηνία και η ώρα, όλες οι πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές.
  • Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω του λογαριασμού σας EPSO.  Εκεί θα βρίσκετε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία, όπως προσκλήσεις συμμετοχής στις δοκιμασίες, τα αποτελέσματά σας στις δοκιμασίες που συμμετείχατε κ.λπ. 
  • Παρακαλούμε να ελέγχετε τον λογαριασμό σας EPSO τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατά τη διαδικασία επιλογής.
  • Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι αρκετό να επιτύχετε στις δοκιμασίες.
    Μόνο όσοι πέτυχαν με την υψηλότερη βαθμολογία μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο της επιλογής.

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων25/06/2020
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 08/09/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή23/10/2020 - 29/10/2020
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων03/11/2020 - 20/11/2020
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή24/02/2021 - 01/03/2021
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων02/03/2021 - 19/03/2021
Ενδιάμεση δοκιμασία - περίοδος κράτησης ημερομηνίας14/09/2021 - 20/09/2021
Ενδιάμεση δοκιμασία σε εξεταστικά κέντρα – περίοδος δοκιμασιών27/09/2021 - 30/09/2021