Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Konkurs > Pracownicy sekretariatu

Pracownicy sekretariatu

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
25/06/2020
Termin: 
08/09/2020 - 12:00(czasu brukselskiego)
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 

Procedura naboru

  • Procedura naboru obejmuje kilka etapów. Jeżeli data i godzina nie są potwierdzone, wszystkie terminy należy uważać za orientacyjne.
  • Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem Twojego konta EPSO.  Znajdziesz w nim wszystkie informacje na temat przebiegu procedury, takie jak zaproszenia na testy i wyniki swoich testów.
  • Podczas trwania procedury naboru sprawdzaj swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.
  • Pamiętaj, że nie wystarczy uzyskać wymaganego minimum punktów w testach.
    Tylko kandydaci z najlepszymi wynikami przechodzą do następnego etapu procedury rekrutacyjnej.

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń25/06/2020
Termin składania zgłoszeń 08/09/2020 - 12:00(czasu brukselskiego)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru23/10/2020 - 29/10/2020
Computer based multiple choice tests - testing period03/11/2020 - 20/11/2020