Sekreterare

Första ansökningsdag: 
25/06/2020
Sista ansökningsdag: 
08/09/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar25/06/2020
Ansök senast 08/09/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Computer based multiple choice tests - booking period23/10/2020 - 29/10/2020
Computer based multiple choice tests - testing period03/11/2020 - 20/11/2020
Computer based multiple choice tests - booking period24/02/2021 - 01/03/2021
Computer based multiple choice tests - testing period02/03/2021 - 19/03/2021
Intermediate test: booking period14/09/2021 - 20/09/2021
Intermediate test in test centres - testing period27/09/2021 - 30/09/2021
Eligibility checkscompleted
Remote Assessment CentreMitten av 5/2022 - Mitten av 7/2022(preliminärt)