Начало > Възможности за работа > Конкурс > Юрист-лингвисти с български език (BG)

Юрист-лингвисти с български език (BG)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
есен 2020(ориентировъчно)
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури отесен 2020(ориентировъчно)