Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Bulgariskspråkiga juristlingvister (BG)

Bulgariskspråkiga juristlingvister (BG)

Referens: 
Första ansökningsdag: 
Hösten 2020(preliminärt)
Grad: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startarHösten 2020(preliminärt)