Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Tjeckiskspråkiga juristlingvister (CS)

Tjeckiskspråkiga juristlingvister (CS)

Referens: 
Första ansökningsdag: 
1/2021(preliminärt)
Grad: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar1/2021(preliminärt)