Начало > Възможности за работа > Конкурс > Юрист-лингвисти с ирландски език (GA)

Юрист-лингвисти с ирландски език (GA)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
21/01/2021
Краен срок: 
23/02/2021 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от21/01/2021
Краен срок за кандидатстване 23/02/2021 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър30/06/2021 - 05/07/2021
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър в центрове за тестване и дистанционно – провеждане на тестовете07/07/2021 - 26/07/2021
Тестове по писмен превод – период за запазване на дата11/2021(ориентировъчно)
Тестове по писмен превод в изпитни центрове07/12/2021 - 10/12/2021