Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ισπανικά (ES)

Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ισπανικά (ES)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
18/02/2021
Προθεσμία: 
23/03/2021 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων18/02/2021
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 23/03/2021 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)