Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони

Администратори в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
04/02/2021
Краен срок: 
09/03/2021 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Процедура за подбор

  • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
  • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
  • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
  • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
    Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от04/02/2021
Краен срок за кандидатстване 09/03/2021 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър30/06/2021 - 05/07/2021
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър в центрове за тестване и дистанционно – провеждане на тестовете07/07/2021 - 26/07/2021
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър - резултатикрая на 9/2021(ориентировъчно)
Проверки на допустимосттазавършени
Подбор по квалификации (Talent Screener)текущ
Работа по казус и писмен тест в тестови център и дистанционно – период на провеждане на тестовете10/02/2022