Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Konkurs > Administratorzy w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Administratorzy w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
04/02/2021
Termin: 
09/03/2021 - 12:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: 
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 

Procedura naboru

  • Procedura naboru obejmuje kilka etapów. Jeżeli data i godzina nie są potwierdzone, wszystkie terminy należy uważać za orientacyjne.
  • Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem Twojego konta EPSO.  Znajdziesz w nim wszystkie informacje na temat przebiegu procedury, takie jak zaproszenia na testy i wyniki swoich testów.
  • Podczas trwania procedury naboru sprawdzaj swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.
  • Pamiętaj, że nie wystarczy uzyskać wymaganego minimum punktów w testach.
    Tylko kandydaci z najlepszymi wynikami przechodzą do następnego etapu procedury rekrutacyjnej.

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń04/02/2021
Termin składania zgłoszeń 09/03/2021 - 12:00(czasu brukselskiego)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru30/06/2021 - 05/07/2021
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru w ośrodkach egzaminacyjnych i zdalnie nadzorowane – terminy testów07/07/2021 - 26/07/2021
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – wynikikoniec 9/2021(orientacyjnie)
Kontrola spełniania warunków udziałuzakończono
Nabór na podstawie kwalifikacji (Talent Screener)trwa
Studium przypadku i test pisemny, w ośrodkach egzaminacyjnych i zdalnie nadzorowane – terminy testów10/02/2022