Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling

Handläggare inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling

Referens: 
Första ansökningsdag: 
04/02/2021
Sista ansökningsdag: 
09/03/2021 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar04/02/2021
Ansök senast 09/03/2021 - 12:00(Bryssel-tid)
Computer based multiple choice tests - booking period30/06/2021 - 05/07/2021
Computer based multiple choice tests in test centres and remotely proctored - testing period07/07/2021 - 26/07/2021
Computer based multiple choice tests - resultsSlutet av 9/2021(preliminärt)
Eligibility checkscompleted
Selection based on qualifications (Talent Screener)completed
Remote Assessment CentreBörjan av 2/2022 - Slutet av 4/2022(preliminärt)
Case study and written test in test centres and remotely proctored – testing period08/03/2022