Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на политиката относно химикалите

Администратори в областта на политиката относно химикалите

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
11/03/2021
Краен срок: 
13/04/2021 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от11/03/2021
Краен срок за кандидатстване 13/04/2021 - 12:00(брюкселско време)