Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
11/03/2021
Προθεσμία: 
13/04/2021 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων11/03/2021
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 13/04/2021 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)