Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori pre politiku v oblasti chemických látok

Administrátori pre politiku v oblasti chemických látok

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
11/03/2021
Dátum uzávierky: 
13/04/2021 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): 
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok11/03/2021
Uzávierka podávania prihlášok 13/04/2021 - 12:00(bruselský čas)