Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Odborníci na technickú podporu štrukturálnych reforiem členských štátov

Odborníci na technickú podporu štrukturálnych reforiem členských štátov

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
08/04/2021
Dátum uzávierky: 
11/05/2021 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): 
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Výberové konanie

  • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je stanovený presný dátum a čas, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Budeme s vami komunikovať prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. V ňom nájdete všetky informácie týkajúce sa vášho postupu, ako sú pozvánky na testy, výsledky testov atď.
  • Počas trvania výberového konania si kontrolujte vaše používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň.
  • Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov.
    Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok08/04/2021
Uzávierka podávania prihlášok 11/05/2021 - 12:00(bruselský čas)
Computer based multiple choice tests - booking periodzačiatok 8/2021 - polovica 8/2021(orientačne)
Computer based multiple choice tests in test centres and remotely proctored - testing period02/09/2021 - 10/09/2021
Computer based multiple choice tests - resultskoniec 10/2021(orientačne)
Eligibility checkscompleted
Selection based on qualifications (Talent Screener)published
Written test – booking period13/05/2022 - 19/05/2022
Remote Assessment Centrepolovica 5/2022 - koniec 7/2022(orientačne)
Written test in test centres and remotely proctored – testing period30/05/2022