Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Odborníci na technickú podporu štrukturálnych reforiem členských štátov a odborníci na schengenské acquis

Odborníci na technickú podporu štrukturálnych reforiem členských štátov a odborníci na schengenské acquis

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
08/04/2021
Dátum uzávierky: 
11/05/2021 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): 
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok08/04/2021
Uzávierka podávania prihlášok 11/05/2021 - 12:00(bruselský čas)