Πυρηνικοί επιθεωρητές

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
18/03/2021
Προθεσμία: 
20/04/2021 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων18/03/2021
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 20/04/2021 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Computer based multiple choice tests in test centres and remotely proctored - testing period04/10/2021 - 06/10/2021
Case study – booking period08/10/2021 - 14/10/2021
Remote Assessment Centre12/10/2021 - 22/11/2021
Case study in test centres and remotely proctored – testing period28/10/2021
Final results (reserve list)τέλη 1/2022(ενδεικτική ημερομηνία)