Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Comórtas > Cigirí núicléacha

Cigirí núicléacha

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
18/03/2021
An spriocdháta d'iarratais: 
20/04/2021 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

An nós imeachta roghnúcháin

  • Tá roinnt céimeanna sa nós imeachta roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an nós imeacht roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
  • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa nós imeachta roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
  • Moltar duit breathnú ar do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an nós imeachta roghnúcháin.
  • Bíodh a fhios agat nach leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha.
    Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a ghabhfaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den nós imeachta roghnúcháin.

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

Is trí na litreacha agus trí na teachtaireachtaí i gcuntais EPSO na n-iarrthóirí, agus tríothu sin amháin, a sheoltar an phleanáil/an t-eolas deimhnithe deiridh.

Tús na tréimhse clárúcháin18/03/2021
An sprioc-am nach foláir iarratais a dhéanamh roimhe 20/04/2021 - 12:00(am na Bruiséile)
Na trialacha ilrogha ar ríomhaire in ionaid trialacha agus a ndéanfar feitheoireacht chianda orthu – tréimhse tástála04/10/2021 - 06/10/2021
An cás-staidéar a chur in áirithe08/10/2021 - 14/10/2021
An tIonad Measúnaithe Cianda12/10/2021 - 22/11/2021
Cás-staidéar in ionaid trialacha agus a ndéanfar feitheoireacht chianda air – an tréimhse thastála28/10/2021