Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Inšpektori jadrovej bezpečnosti

Inšpektori jadrovej bezpečnosti

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
18/03/2021
Dátum uzávierky: 
20/04/2021 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Výberové konanie

  • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je stanovený presný dátum a čas, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Budeme s vami komunikovať prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. V ňom nájdete všetky informácie týkajúce sa vášho postupu, ako sú pozvánky na testy, výsledky testov atď.
  • Počas trvania výberového konania si kontrolujte vaše používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň.
  • Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov.
    Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok18/03/2021
Uzávierka podávania prihlášok 20/04/2021 - 12:00(bruselský čas)
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami v testovacích centrách a testy monitorované na diaľku – obdobie testovania04/10/2021 - 06/10/2021
Prípadová štúdia – rezervačné obdobie08/10/2021 - 14/10/2021
Diaľkové hodnotiace centrum12/10/2021 - 22/11/2021
Prípadová štúdia v testovacích centrách a monitorovaná na diaľku – obdobie testovania28/10/2021