Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Kärnkraftsinspektörer

Kärnkraftsinspektörer

Referens: 
Första ansökningsdag: 
18/03/2021
Sista ansökningsdag: 
20/04/2021 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar18/03/2021
Ansök senast 20/04/2021 - 12:00(Bryssel-tid)
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor i testcentrum och på distans04/10/2021 - 06/10/2021
Bokning av ett ”case”08/10/2021 - 14/10/2021
Utvärderingscentrumet på distans12/10/2021 - 22/11/2021
Provperiod för ”case”-övningen i provcentrum och på distans28/10/2021