Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на създаването на политики и законодателството в сферата на безопасността на храните

Администратори в областта на създаването на политики и законодателството в сферата на безопасността на храните

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
20/05/2021
Краен срок: 
22/06/2021 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от20/05/2021
Краен срок за кандидатстване 22/06/2021 - 12:00(брюкселско време)