Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare inom livsmedelssäkerhet – policy och lagstiftning

Handläggare inom livsmedelssäkerhet – policy och lagstiftning

Första ansökningsdag: 
20/05/2021
Sista ansökningsdag: 
22/06/2021 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar20/05/2021
Ansök senast 22/06/2021 - 12:00(Bryssel-tid)