Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Laboratorieteknisk stödpersonal

Laboratorieteknisk stödpersonal

Första ansökningsdag: 
23/09/2021
Sista ansökningsdag: 
26/10/2021 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar23/09/2021
Ansök senast 26/10/2021 - 12:00(Bryssel-tid)