Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Laboratorieteknisk stödpersonal

Laboratorieteknisk stödpersonal

Första ansökningsdag: 
23/09/2021
Sista ansökningsdag: 
26/10/2021 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar23/09/2021
Ansök senast 26/10/2021 - 12:00(Bryssel-tid)
Eligibility checkscompleted
Selection based on qualifications (Talent Screener)completed
Case study – booking period17/05/2022 - 23/06/2022
Computer based multiple choice tests - booking period01/06/2022 - 08/06/2022
Computer based multiple choice tests in test centres and remotely proctored - testing period15/06/2022 - 17/06/2022
Remote Assessment CentreSlutet av 6/2022 - Mitten av 7/2022(preliminärt)
Case study in test centres and remotely proctored – testing period04/07/2022