Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori v oblasti ochrany údajov

Administrátori v oblasti ochrany údajov

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
09/09/2021
Dátum uzávierky: 
12/10/2021 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok09/09/2021
Uzávierka podávania prihlášok 12/10/2021 - 12:00(bruselský čas)