Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της ψηφιακής εγκληματολογίας

Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της ψηφιακής εγκληματολογίας

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
07/10/2021
Προθεσμία: 
09/11/2021 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων07/10/2021
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 09/11/2021 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)