Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > Administratori za operativnu i stratešku analizu

Administratori za operativnu i stratešku analizu

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
07/10/2021
Rok za prijavu: 
09/11/2021 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Mjesto zaposlenja: 
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju07/10/2021
Rok za prijavu09/11/2021 - 12:00(prema briselskom vremenu)