Начало > Възможности за работа > Конкурс > Експерти — Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки

Експерти — Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
07/10/2021
Краен срок: 
09/11/2021 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от07/10/2021
Краен срок за кандидатстване 09/11/2021 - 12:00(брюкселско време)