Начало > Възможности за работа > Конкурс > Юрист-лингвисти с ирландски език (GA)

Юрист-лингвисти с ирландски език (GA)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
18/11/2021
Краен срок: 
21/12/2021 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от18/11/2021
Краен срок за кандидатстване 21/12/2021 - 12:00(брюкселско време)