Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Γλωσσομαθείς νομικοί ιρλανδικής (GA)

Γλωσσομαθείς νομικοί ιρλανδικής (GA)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
18/11/2021
Προθεσμία: 
21/12/2021 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων18/11/2021
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 21/12/2021 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)