Sākumlapa > Darba iespējas > Konkurss > Juristi lingvisti darbam īru valodā (GA)

Juristi lingvisti darbam īru valodā (GA)

Atsauce: 
Pieteikšanās procedūras sākums: 
18/11/2021
Initial deadline: 
21/12/2021 - 12:00(pēc Briseles laika)
Termiņš: 
25/01/2022 - 12:00(pēc Briseles laika) (extended)
Pakāpe: 
Iestāde/aģentūra: 
Līguma veids: 

Pirms izlemjat, vai iesniegt pieteikumu šajā(-ās) atlases procedūrā(-ās), izlasiet visus svarīgos dokumentus, lai pārliecinātos, ka dienā, kad apstiprināt savu pieteikumu, atbilstat visām piemērotības prasībām.

Atlases procedūra

 • Atlases procedūrai ir vairāki posmi. Ja datums un laiks nav apstiprināti, visas norādes par laiku ir tikai orientējošas.
 • Mēs ar jums sazināsimies jūsu EPSO kontā.  Tur atradīsit visu informāciju par savu virzību procedūrā, piemēram, uzaicinājumus uz testiem, jūsu rezultātus tajos u.tml.
 • Lūdzu, atlases procedūras laikā pārbaudiet savu EPSO kontu vismaz divreiz nedēļā.
 • Ņemiet vērā, ka nepietiek ar to, ka testos saņemts minimālais to nokārtošanai vajadzīgais punktu skaits.
  Nākamajā atlases procedūras posmā piedalās tikai visaugstāko punktu skaitu ieguvušie kandidāti.

Pieteikums

Ja nolemjat pieteikties, izpildiet šos norādījumus.

 1. Izveidojiet savu EPSO kontu, ja jums tāda vēl nav. Ir stingri aizliegts izveidot vairāk nekā vienu EPSO kontu. Ja jums būs vairāki konti, jūs var izslēgt jebkurā atlases procedūras posmā. Šaubu gadījumā ielūkojieties bieži uzdotajos jautājumos vai sazinieties ar mums.
 2. Noklikšķiniet uz zemāk redzamās pogas “PIETEIKTIES”.
 3. Pierakstieties savā EPSO kontā.
 4. Izlasiet norādījumus par to, kā aizpildīt veidlapu. Pieteikšanās procesā sekojiet instrukcijām ekrānā.
  Jums ir grūtības saistībā ar pieejamību? Pieejamība ir jautājums, kas EPSO ir ļoti svarīgs, un mēs intensīvi strādājam, lai nepārtraukti uzlabotu mūsu saziņas pasākumu un atlases procedūru pieejamību. Jums joprojām ir grūtības piekļūt dažām mūsu tīmekļa vietnes daļām un/vai dokumentiem? Tādā gadījumā sazinieties ar mums! Mēs varam jums piedāvāt tādus formātus vai palīdzību, kas nodrošinās pieejamību.
 5. Paziņojumā par konkursu vai uzaicinājumā izteikt ieinteresētību ir sniegti norādījumi par valodu(-ām), kurā(-ās) jums ir jāiesniedz pieteikuma veidlapa.
  Ņemiet vērā, ka atlases komisija un darbā pieņemošie dienesti strādā ierobežotā skaitā saziņas valodu (visplašāk lietotajās ES oficiālajās valodās) un ka tāpēc ir ieteicams pieteikuma veidlapu iesniegt kādā no tām, lai atvieglotu atlases procedūru un/vai vēlāko pieņemšanu darbā.
 6. Veidlapas aizpildīšana aizņem daudz laika. Neatlieciet to uz pēdējo brīdi. EPSO nepieņems pieteikumus, kas nebūs iesniegti paredzētajā termiņā.
 7. Raugieties, lai būtu norādīta pareizā pakāpe, valoda vai profils (atkarībā no konkrētā gadījuma). Ja neesat pārliecināts, kuru pakāpi, valodu vai profilu izvēlēties, izlasiet paziņojumu par konkursu vai uzaicinājumu izteikt ieinteresētību.

Orientējošs plāns

Šī informācija ir tikai orientējoša. EPSO patur sev tiesības jebkurā brīdī grozīt norādīto informāciju un regulāri to aktualizē.

Galīgo un apstiprināto informāciju/plānu sūtām tikai vēstulēs un ziņojumos uz pretendenta EPSO kontu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņa sākums18/11/2021
Initial deadline21/12/2021 - 12:00(pēc Briseles laika)
Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigas (extended) 25/01/2022 - 12:00(pēc Briseles laika)