Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Konkurs > Prawnicy lingwiści języka irlandzkiego (GA)

Prawnicy lingwiści języka irlandzkiego (GA)

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
18/11/2021
Initial deadline: 
21/12/2021 - 12:00(czasu brukselskiego)
Termin: 
25/01/2022 - 12:00(czasu brukselskiego) (extended)
Grupa zaszeregowania: 

Zanim zdecydujesz, czy chcesz wziąć udział w tej procedurze/tych procedurach naboru, przeczytaj uważnie wszystkie odnośne dokumenty i upewnij się, że w dniu wysłania zgłoszenia będziesz spełniać wszystkie warunki udziału.

Procedura naboru

 • Procedura naboru obejmuje kilka etapów. Jeżeli data i godzina nie są potwierdzone, wszystkie terminy należy uważać za orientacyjne.
 • Będziemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem Twojego konta EPSO.  Znajdziesz w nim wszystkie informacje na temat przebiegu procedury, takie jak zaproszenia na testy i wyniki swoich testów.
 • Podczas trwania procedury naboru sprawdzaj swoje konto EPSO co najmniej dwa razy w tygodniu.
 • Pamiętaj, że nie wystarczy uzyskać wymaganego minimum punktów w testach.
  Tylko kandydaci z najlepszymi wynikami przechodzą do następnego etapu procedury rekrutacyjnej.

Zgłoszenie kandydatury

Jeśli postanowisz się zgłosić, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

 1. Utwórz konto EPSO, jeśli jeszcze go nie masz. Posiadanie więcej niż jednego konta EPSO jest surowo zabronione – można zostać za to wykluczonym na dowolnym etapie procedury naboru. W razie wątpliwości zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z nami.
 2. Kliknij na przycisk „Zgłoś swoją kandydaturę” poniżej.
 3. Zaloguj się na swoim koncie EPSO.
 4. Przeczytaj instrukcje, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy. Podczas wypełniania formularza postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.
  Co zrobić w przypadku problemów z dostępnością naszego serwisu? Dostępność jest dla EPSO bardzo ważną kwestią. Dokładamy wszelkich starań, aby stale poprawiać dostępność informacji i procedur naboru. Jeżeli mimo to masz trudności z dostępem do niektórych części naszej witryny internetowej lub niektórych dokumentów, prosimy o kontakt. Możemy dostarczyć Ci dokumenty w innych formatach lub udzielić pomocy.
 5. Instrukcje dotyczące języka lub języków, w których należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdziesz w ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.
  Uwaga: komisja konkursowa i służby prowadzące nabór posługują się pewną ograniczoną liczbą najpowszechniej używanych języków urzędowych UE, dlatego zaleca się wypełnienie formularza zgłoszeniowego w jednym z tych języków, aby usprawnić procedurę naboru i ewentualnej późniejszej rekrutacji.
 6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest czasochłonne. Radzimy nie czekać z tym do ostatniej chwili. EPSO nie będzie akceptować zgłoszeń, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu.
 7. Upewnij się, że prawidłowo wybrałeś grupę zaszeregowania, język i profil (o ile istnieje możliwość wyboru). Szczegółowe informacje na temat grupy zaszeregowania, języka i profilu znajdziesz w ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń18/11/2021
Initial deadline21/12/2021 - 12:00(czasu brukselskiego)
Termin składania zgłoszeń (extended) 25/01/2022 - 12:00(czasu brukselskiego)