Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori v oblasti námorných záležitostí a rybárstva

Administrátori v oblasti námorných záležitostí a rybárstva

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
09/12/2021
Dátum uzávierky: 
11/01/2022 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): 
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok09/12/2021
Uzávierka podávania prihlášok 11/01/2022 - 12:00(bruselský čas)