Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori – infraštruktúra, cloud, siete a midlvér IKT

Administrátori – infraštruktúra, cloud, siete a midlvér IKT

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
17/02/2022
Dátum uzávierky: 
22/03/2022 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok17/02/2022
Uzávierka podávania prihlášok 22/03/2022 - 12:00(bruselský čas)