Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Handläggare – den digitala arbetsplatsen, kontorsautomation och mobil datateknik

Handläggare – den digitala arbetsplatsen, kontorsautomation och mobil datateknik

Första ansökningsdag: 
17/02/2022
Sista ansökningsdag: 
22/03/2022 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar17/02/2022
Ansök senast 22/03/2022 - 12:00(Bryssel-tid)