Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > Jezični asistenti za hrvatski jezik (HR)

Jezični asistenti za hrvatski jezik (HR)

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
21/04/2022
Rok za prijavu: 
24/05/2022 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Postupak odabira

  • Postupak odabira sastoji se od nekoliko faza. Do konkretne potvrde datuma i vremena, svaki se raspored mora smatrati okvirnim.
  • Komunikacija s kandidatima odvija se putem EPSO računa. U njemu možete pronaći sve informacije o tijeku postupka, kao što su pozivi na testiranja, rezultati testova itd.
  • Provjeravajte svoj EPSO račun barem dvaput tjedno tijekom postupka odabira.
  • Napominjemo da nije dovoljno prijeći bodovni prag za testove.
    U sljedeću fazu postupka odabira prolaze samo kandidati s najboljim rezultatima.

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju21/04/2022
Rok za prijavu24/05/2022 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Computer based multiple choice tests - booking period26/07/2022 - 01/08/2022
Computer based multiple choice tests in test centres and remotely proctored - testing period30/08/2022 - 01/09/2022