Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на космическото пространство

Администратори в областта на космическото пространство

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
16/06/2022
Краен срок: 
19/07/2022 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Преди да решите дали искате да кандидатствате за съответните процедури за подбор, прочетете всички важни документи, за да се уверите, че отговаряте на всички условия за допустимост към датата на потвърждаване на вашата кандидатура.

Процедура за подбор

 • Процедурата за подбор има няколко етапа. Освен ако датата и часът са потвърдени, всички срокове следва да бъдат смятани за примерни.
 • Ще комуникираме с Вас чрез Вашия EPSO профил.  Там ще намерите цялата информация във връзка с постигнатия от Вас напредък в процедурата, като покани за тестове, резултатите Ви от тестовете и др.
 • Моля, проверявайте Вашия EPSO профил поне два пъти седмично, докато трае процедурата за подбор.
 • Трябва да имате предвид, че не е достатъчно да получите изисквания минимум на тестовете.
  Единствено получилите най-високи резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор.

Кандидатура

Ако решите да кандидатствате, моля, следвайте тези инструкции:

 1. Създайте свой EPSO профил, ако все още нямате такъв. Строго забранено е да имате повече от един EPSO профил. Ако на някой етап от процедурата се установи, че сте създали повече от един профил, може да бъдете изключен от участие. Моля, вижте нашите често задавани въпроси или се свържете с нас, ако не сте сигурни.
 2. Щракнете върху КАНДИДАТСТВАЙТЕ по-долу.
 3. Влезте в EPSO профила си.
 4. Вижте указанията за попълване на формуляра. Моля, следвайте инструкциите на екрана при подготовката и изпращането на вашата кандидатура.
  Трудности по отношение на достъпността? Достъпността е от голямо значение за EPSO, затова непрекъснато се опитваме да подобряваме достъпността на нашите комуникационни дейности и процедури за подбор. Все още срещате затруднения при достъпа до някои части на нашия уебсайт и/или документи? Моля, свържете се с нас! Можем да ви предоставим достъпни формати или помощ.
 5. Моля, вижте обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес за указания относно езика, на който трябва да попълните вашият формуляр за кандидатстване.
 6. Попълването на формуляра за кандидатстване отнема време. Съветваме ви да не оставяте това за последния момент. EPSO не може да приема кандидатури от кандидати, които не са спазили определения срок.
 7. Уверете се, че сте избрали правилната степен, език или профил, когато е приложимо. Ако не сте сигурни коя степен, език или профил да изберете, вижте обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от16/06/2022
Краен срок за кандидатстване 19/07/2022 - 12:00(брюкселско време)