Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Výběrové řízení > Administrátoři v oblasti vesmíru

Administrátoři v oblasti vesmíru

Přihlášku lze podat od: 
16/06/2022
Termín pro podání přihlášky : 
19/07/2022 - 12:00(Bruselského času)
Lokalita/y: 
Platová třída : 
Instituce/ Agentura: 
Druh smlouvy : 

Předtím, než se na některé/některá výběrová řízení přihlásíte, si prostudujte všechny související dokumenty a přesvědčte se, zda budete v den odeslání splňovat všechny podmínky přijetí do výběrového řízení.

Výběrové řízení

 • Výběrové řízení se skládá z několika fází. Pokud není stanoveno přesné datum a čas, veškerý harmonogram považujte pouze za orientační.
 • Komunikovat s vámi budeme prostřednictvím vašeho účtu EPSO. Tam najdete veškeré informace týkající se vašeho postupu ve výběrovém řízení (např. pozvánky k testům, výsledky testů apod.).
 • Doporučujeme vám si během výběrového řízení kontrolovat účet EPSO alespoň dvakrát týdně.
 • Upozorňujeme, že nestačí získat požadovaný minimální počet bodů.
  Do další fáze výběrového řízení budou pozváni pouze uchazeči s nejvyšším počtem bodů.

Přihláška

Pokud se rozhodnete se přihlásit, řiďte se těmito pokyny:

 1. Vytvořte si účet EPSO, pokud ho ještě nemáte. Je přísně zakázáno mít více než jeden účet EPSO. Pokud byste jich měli více, můžete být v kterékoli fázi výběrového řízení vyloučeni. V případě nejasností se můžete podívat na stránku s častými dotazy nebo se na nás obrátit přímo.
 2. Klikněte níže na tlačítko PODAT PŘIHLÁŠKU.
 3. Přihlaste se do svého účtu EPSO.
 4. Přečtěte si pokyny, jak vyplnit přihlášku. Při vyplňování přihlášky se řiďte pokyny na obrazovce.
  Setkali jste s problémy týkajícími se přístupnosti? Zajištění přístupnosti pro všechny uchazeče je pro úřad EPSO velmi důležité. Neustále se snažíme optimalizovat přístupnost našich komunikačních kanálů i výběrových řízení. Máte i přesto potíže s přístupem k určitým dokumentům nebo částem našich internetových stránek? V takovém případě se na nás obraťte! Zašleme vám materiály a informace v přístupných formátech nebo vám zajistíme pomoc.
 5. Informace o tom, v jakém jazyce se má přihláška podat, najdete v příslušném oznámení o výběrovém řízení nebo ve výzvě k vyjádření zájmu.
 6. K vyplnění přihlášky budete potřebovat poměrně hodně času. Neodkládejte jej proto na poslední chvíli. Úřad EPSO neakceptuje přihlášky uchazečů, které nedodrží stanovenou lhůtu.
 7. Zkontrolujte, zda jste vybrali správnou platovou třídu, jazyk či profil. Pokud si nejste jisti, kterou platovou třídu, jazyk či profil máte vybrat, podívejte se do oznámení o výběrovém řízení nebo výzvy k vyjádření zájmu.

Orientační plánování

Tato informace je pouze orientační. EPSO si vyhrazuje právo na změnu zobrazených informací a pravidelně zveřejňuje aktualizace.

Konečné, potvrzené informace či harmonogram obdrží uchazeč pouze poštou či na účet EPSO.

Začátek výběrového řízení16/06/2022
Uzávěrka pro přihlášky 19/07/2022 - 12:00(Bruselského času)