Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Comórtas > Saineolaithe i réimse an spáis

Saineolaithe i réimse an spáis

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
16/06/2022
An spriocdháta d'iarratais: 
19/07/2022 - 12:00(am na Bruiséile)
Grád: 
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

Sula gcinnfidh tú an mian leat cur isteach ar an bpróiseas roghnúcháin seo/ar na próisis roghnúcháin seo, is ceart duit na doiciméid thábhachtacha ar fad a léamh chun deimhin a dhéanamh de go gcomhlíonfaidh tú na coinníollacha incháilitheachta uile an dáta a bheidh tú ag bailíochtú d'iarratais.

An nós imeachta roghnúcháin

 • Tá roinnt céimeanna sa nós imeachta roghnúcháin. Ach amháin sa chás go bhfuil dáta agus sprioc-am an nós imeacht roghnúcháin luaite, is ceart a mheas nach bhfuil san amchlár atá tugtha ach amchlár garbh.
 • Is trí do chuntas EPSO a dhéanfar cumarsáid leat. Sa chuntas sin beidh fáil ar gach eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa nós imeachta roghnúcháin, na cuirí chun trialacha, torthaí na dtrialacha, srl.
 • Moltar duit breathnú ar do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad le linn an nós imeachta roghnúcháin.
 • Bíodh a fhios agat nach leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha.
  Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a ghabhfaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den nós imeachta roghnúcháin.

Iarratas

Má thograíonn tú iarratas a dhéanamh, lean na treoracha seo a leanas:

 1. Cruthaigh cuntas EPSO mura bhfuil ceann agat cheana. Tá cosc ar níos mó ná aon chuntas amháin EPSO a bheith agat agus is féidir thú a dhícháiliú ag céim ar bith den phróiseas roghnúcháin má tá níos mó ná cuntas amháin agat. Léigh na ceisteanna coitianta nó déan teagmháil linn má tá amhras ort faoin gceist seo.
 2. Cliceáil ar “IARRATAS A DHÉANAMH” thíos.
 3. Logáil isteach i do chuntas EPSO.
 4. Léigh na treoracha faoi conas an fhoirm a líonadh isteach. Agus an fhoirm á líonadh isteach agat, lean na treoracha ar an scáileán.
  Deacrachtaí maidir le hinrochtaineacht? Leagann EPSO an-bhéim ar an inrochtaineacht agus bímid ar ár mbionda i gcónaí agus sinn ag iarraidh feabhas a chur ar chúrsaí cumarsáide agus ar ár gcuid próiseas roghnúcháin. An bhfuil deacrachtaí agat fós teacht ar chodanna áirithe de shuíomh gréasáin EPSO agus/nó ar dhoiciméid? Déan teagmháil linn! Is féidir linn formáidí inrochtana nó cúnamh a chur ar fáil duit.
 5. Féach an fógra comórtais nó an ghlao ar léiriú spéise chun treoracha a fháil faoin teanga/faoi na teangacha is gá a úsáid chun an fhoirm iarratais a líonadh isteach.
 6. Bainfidh sé tamall fada asat an fhoirm iarratais a líonadh isteach. Molaimid duit gan fanacht go dtí an nóiméad deireanach lena dhéanamh. Ní féidir le EPSO iarratais a ghlacadh ó iarrthóirí nach mbailíochtaíonn a n-iarratas roimh an sprioc-am.
 7. Déan deimhin de go roghnaíonn tú an grád/teanga/próifíl cheart, nuair is infheidhme. Mura bhfuil tú cinnte cén grád/teanga/próifíl is ceart a roghnú, féach ar an bhfógra comórtais nó ar an nglao ar léiriú spéise.

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

Is trí na litreacha agus trí na teachtaireachtaí i gcuntais EPSO na n-iarrthóirí, agus tríothu sin amháin, a sheoltar an phleanáil/an t-eolas deimhnithe deiridh.

Tús na tréimhse clárúcháin16/06/2022
An sprioc-am nach foláir iarratais a dhéanamh roimhe 19/07/2022 - 12:00(am na Bruiséile)