Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > Stručnjaci u području svemira

Stručnjaci u području svemira

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
16/06/2022
Rok za prijavu: 
19/07/2022 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Mjesto zaposlenja: 
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Prije nego što odlučite želite li se prijaviti na ovaj postupak odabira, pročitajte sve važne dokumente kako biste bili sigurni da na datum potvrđivanja prijave ispunjavate sve uvjete za sudjelovanje.

Postupak odabira

 • Postupak odabira sastoji se od nekoliko faza. Do konkretne potvrde datuma i vremena, svaki se raspored mora smatrati okvirnim.
 • Komunikacija s kandidatima odvija se putem EPSO računa. U njemu možete pronaći sve informacije o tijeku postupka, kao što su pozivi na testiranja, rezultati testova itd.
 • Provjeravajte svoj EPSO račun barem dvaput tjedno tijekom postupka odabira.
 • Napominjemo da nije dovoljno prijeći bodovni prag za testove.
  U sljedeću fazu postupka odabira prolaze samo kandidati s najboljim rezultatima.

Prijava

Ako se odlučite prijaviti, slijedite ove upute:

 1. Otvorite svoj EPSO račun ako ga još nemate. Strogo je zabranjeno imati više od jednog EPSO računa i zbog toga u bilo kojoj fazi možete biti isključeni iz postupka odabira. Ako vam nešto nije jasno, pročitajte odgovore na najčešća pitanja ili nam pošaljite upit.
 2. Kliknite na PRIJAVA u nastavku.
 3. Prijavite se u svoj EPSO račun.
 4. Pročitajte upute za ispunjavanje obrasca. Pri podnošenju prijave slijedite upute na zaslonu.
  Otežana vam je pristupačnost našim sadržajima? Pristupačnost je za EPSO veoma važna i uvelike nastojimo stalno unapređivati postupak komunikacije i odabira. Svejedno nailazite na poteškoće kad pristupate nekim dijelovima naših internetskih stranica i/ili dokumenata? Obratite nam se! Možemo vam poslati informacije u pristupačnim formatima ili vam pružiti pomoć.
 5. Napominjemo da su upute u vezi s jezikom na kojem morate podnijeti obrazac za prijavu navedene u Obavijesti o natječaju ili u Pozivu na iskaz interesa.
 6. Ispunjavanje obrasca za prijavu zahtijeva određeno vrijeme. Preporučujemo vam da to ne ostavljate za zadnji čas. EPSO neće prihvatiti prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku.
 7. Odaberite odgovarajući razred/jezik/profil, ovisno o potrebi. Pojedinosti o razredu/jeziku/profilu pronaći ćete u Obavijesti o natječaju ili Pozivu na iskaz interesa.

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju16/06/2022
Rok za prijavu19/07/2022 - 12:00(prema briselskom vremenu)