Experti v oblasti vesmíru

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
16/06/2022
Dátum uzávierky: 
19/07/2022 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): 
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Kým sa rozhodnete, či sa chcete prihlásiť na toto výberové konanie/tieto výberové konania, prečítajte si všetky dôležité dokumenty, aby ste sa uistili, že v čase potvrdenia prihlášky spĺňate všetky podmienky účasti na výberovom konaní.

Výberové konanie

 • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je stanovený presný dátum a čas, časový harmonogram považujte len za orientačný.
 • Budeme s vami komunikovať prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. V ňom nájdete všetky informácie týkajúce sa vášho postupu, ako sú pozvánky na testy, výsledky testov atď.
 • Počas trvania výberového konania si kontrolujte vaše používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň.
 • Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov.
  Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania.

Prihláška

Ak sa rozhodnete podať prihlášku, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Vytvorte si používateľské konto EPSO, ak ho ešte nemáte. Je prísne zakázané mať viac než jedno používateľské konto EPSO. Ak by ste si vytvorili viac kont, môžete byť v ktorejkoľvek fáze výberového konania vylúčený. V prípade nejasnosti si prečítajtenaše najčastejšie otázky alebo sa na nás obráťte.
 2. Kliknite na ikonku PRIHLÁSIŤ SA.
 3. Prihláste sa do svojho konta EPSO.
 4. Prečítajte si pokyny na vyplnenie formulára. Pri vypĺňaní postupujte v súlade s pokynmi na obrazovkách.
  Problémy s prístupnosťou? Prístupnosť je pre úrad EPSO prioritou, a preto intenzívne pracujeme na neustálom zlepšovaní prístupnosti našej komunikácie a výberových konaní. Máte stále ťažkosti s prístupom k častiam našich webových stránok a/alebo dokumentov? V tom prípade nás kontaktujte. Môžeme vám poskytnúť prístupné formáty alebo pomoc.
 5. Pokyny týkajúce sa jazyka, v ktorom musíte prihlášku predložiť, nájdete v oznámení o výberovom konaní alebo výzve na vyjadrenie záujmu.
 6. Vyplnenie prihlášky si vyžaduje pomerne veľa času. Odporúčame vám nenechávať si to na poslednú chvíľu. Úrad EPSO neakceptuje prihlášky uchádzačov, ktorí zmeškajú stanovenú lehotu.
 7. Presvedčte sa, či ste vybrali správnu platovú triedu/jazyk/profil (ak sa to týka vášho výberového konania). Ak máte pochybnosti v súvislosti s výberom platovej triedy/jazyka/profilu, prečítajte si oznámenie o výberovom konaní alebo výzvu na vyjadrenie záujmu.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok16/06/2022
Uzávierka podávania prihlášok 19/07/2022 - 12:00(bruselský čas)