Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Experter – rymdfrågor

Experter – rymdfrågor

Första ansökningsdag: 
16/06/2022
Sista ansökningsdag: 
19/07/2022 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Innan du anmäler dig till ett urvalsförfarande bör du läsa alla viktiga dokument för att förvissa dig om att du uppfyller alla behörighetskrav den dag du validerar din anmälan.

Urvalsförfarande

 • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
 • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
 • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
 • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
  Bara de med bäst resultat går vidare.

Ansökan

Så här gör du om du beslutar dig för att söka:

 1. Skapa ett Epsokonto om du inte redan har ett. Det är strängt förbjudet att ha fler än ett Epsokonto och du riskerar att uteslutas när som helst under urvalsförfarandet om det framkommer att du har flera konton. Läs mer i våra vanliga frågor eller kontakta oss om du är osäker.
 2. Klicka på ANSÖK.
 3. Logga in på ditt Epsokonto.
 4. Läs anvisningarna om hur du fyller i webbansökan. Se till att följa anvisningarna på skärmen medan du fyller i ansökan.
  Tillgänglighetsproblem? Tillgängligheten är väldigt viktig för Epso och vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten i vår kommunikation och våra urvalsförfaranden. Har du ändå svårt att komma åt vissa delar av vår webbplats eller något dokument? Vänligen kontakta oss då! Vi kan förse dig med tillgängliga format eller hjälpa dig.
 5. I meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan finns anvisningar om vilket eller vilka språk som du ska lämna in din ansökan på.
 6. Vänta inte in i det sista med att fylla i din ansökan eftersom det tar tid att fylla i den. Epso godtar inga ansökningar från sökande som har missat den sista ansökningsdagen.
 7. Se till att i förekommande fall välja rätt lönegrad/språk/profil. Om du inte vet vilken lönegrad/språk/profil du ska välja, läs på i meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar16/06/2022
Ansök senast 19/07/2022 - 12:00(Bryssel-tid)