Наскоро завършили висшисти

Начало > Възможности за работа > Наскоро завършили висшисти

Ако наскоро сте завършили висше образование и желаете да работите с институциите на ЕС, можете да кандидатствате за един от профилите за администратори със степен AD5, за да станете длъжностно лице. Възможно е още на ранен етап от кариерата си като администратор да имате важна роля в дейностите на ЕС, съпроводена със значителна отговорност.

Освен диплома за завършено висше образование (най-малко бакалавърска степен) ще ви трябват само още две неща, за да изпълните основните изисквания за участие в процедурата за подбор. Трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете свободно един от официалните езици на ЕС, както и да имате отлични познания по втори език (за лингвистичен профил трябва да владеете трети език на ЕС).

Процедурите за подбор на длъжностни лица в европейските институции се организират под формата на конкурси на общо основание. Най-подходящият за всички висшисти конкурс се организира всяка пролет, обикновено като конкурс за служители с общ профил, при който не се изисква образование в конкретна област.

Конкурсите на общо основание включват тестове и упражнения, чрез които се оценяват вашите професионални умения и редица основни компетенции. Тъй като броят на кандидатстващите е много голям, това е най-справедливата и прозрачна процедура за подбор.

Обявленията за конкурси се публикуват на страницата Работни места. Те съдържат всички подробности за профила, критериите за допустимост и процедурата за подбор. Форматът на конкурсите зависи от търсения профил. Можете да намерите повече информация за процедурата за кандидатстване в раздела Как да кандидатствате.

Регистрацията за конкурси започва по едно и също време всяка година (това са т. нар. цикли), през пролетта – за всички висшисти, а през лятото – за писмени преводачи. Възможно е през различните години да търсим служители с различни профили (напр. в областта на правото, одита и т.н.), както и писмени преводачи с различни езици. Другите процедури за подбор, например за специалисти или асистенти, стартират в периода между циклите.

В нашата процедура за подбор акцентът е върху вашите професионални умения и общи компетенции като например:

  • Анализ и разрешаване на проблеми
  • Комуникация
  • Постигане на качество и резултати
  • Учене и развитие
  • Определяне на приоритети и организиране
  • Устойчивост
  • Работа с други хора
  • Ръководни умения

Проверете дали имате нужните качества, за да допринесете за изграждането на Европа, като попълните нашите примерни тестове.