Čerství absolventi

Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Čerství absolventi

Pokud jste nedávno dokončili vysokou školu a máte zájem o práci v orgánech EU, budete se pravděpodobně hlásit na post s profilem administrátora v platové třídě AD 5, abyste se mohli stát stálým zaměstnancem. Tito zaměstnanci zastávají klíčovou úlohu ve fungování EU a jejich pracovní činnost je spojena s vysokou mírou odpovědnosti již v rané fázi jejich profesní dráhy.

Jestliže již máte vysokoškolský diplom minimálně bakalářského stupně, stačí vám k tomu, abyste se mohli zúčastnit výběrového řízení pro absolventy, již jen dvě věci. Musíte být občanem EU a hovořit plynně jedním z úředních jazyků Unie a mít pokročilou znalost dalšího jazyka (u lingvistických profilů musíte ovládat ještě třetí jazyk EU).

Výběrová řízení na stálé místo v orgánech a institucích EU se pořádají jako tzv. otevřená výběrová řízení. Největší řízení pro absolventy vysokých škol se koná na jaře. Jeho zaměření je všeobecné, tzn. že se do něj lze hlásit s jakýmkoliv vystudovaným oborem.

Otevřená výběrová řízení mají formu testů a pohovorů, které slouží k posouzení odborných dovedností a klíčových kompetencí uchazečů. Vzhledem k vysokému počtu uchazečů je tato forma výběrového řízení nejspravedlivější a nejtransparentnější.

Výběrová řízení se zveřejňují v části Pracovní nabídky, a to formou oznámení o výběrovém řízení, které poskytuje veškeré informace o daném pracovním profilu, kritériích způsobilosti a průběhu výběrového řízení. Forma výběrového řízení závisí na pracovním profilu. Více informací najdete v sekci Jak podat přihlášku.

Registrace do výběrových řízení začíná každý rok ve stejnou dobu (řízení tedy probíhají v cyklech), na jaře pro absolventy vysokých škol a v létě pro překladatele. Jaký profil konkrétně hledáme (např. právo, audit), se může v jednotlivých letech lišit, stejně jako konkrétní profil jazyků, které jsou daný rok potřeba v případě překladatelů. Ostatní výběrová řízení (pro odborníky nebo asistenty) se vypisují mimo tyto cykly.

Během výběrového řízení se zaměřujeme na posouzení odborných dovednosti a všeobecných kompetencí, jako např.:

  • analytické uvažování a řešení problémů
  • komunikace
  • orientace na kvalitu a výsledky
  • vzdělávání a osobní rozvoj
  • schopnost stanovovat priority a organizace práce
  • odolnost
  • spolupráce s dalšími pracovníky
  • schopnost řídit pracovníky

Zda těmito dovednostmi disponujete a můžete se stát úspěšnými pracovníky v evropských institucích, si můžete ověřit pomocí vzorových testů.