Νέοι πτυχιούχοι

Αν αποφοιτήσατε πρόσφατα από πανεπιστήμιο και επιθυμείτε να εργαστείτε στα όργανα της ΕΕ ως μόνιμος υπάλληλος, πρέπει κατά κανόνα να υποβάλετε αίτηση για προφίλ διοικητικού υπαλλήλου, βαθμού AD5. Ως διοικητικός υπάλληλος θα διαδραματίζετε κύριο ρόλο στις διαδικασίες της ΕΕ και θα έχετε υψηλές ευθύνες από την αρχή της σταδιοδρομίας σας.

Εκτός από το πτυχίο πανεπιστημίου (τουλάχιστον επιπέδου μπάτσελορ) χρειάζεστε μόνο δύο επιπλέον προσόντα προκειμένου να πληροίτε τα ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής πτυχιούχων πανεπιστημίου. Πρέπει να είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ και να κατέχετε άριστα μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και πολύ καλά μια δεύτερη (για τα γλωσσικά προφίλ χρειάζεστε και τρίτη γλώσσα της ΕΕ).

Οι διαδικασίες επιλογής για μόνιμους υπαλλήλους των οργάνων της ΕΕ διοργανώνονται ως «γενικοί διαγωνισμοί». Οι διαγωνισμοί που αφορούν κατά κύριο λόγο τους πτυχιούχους διεξάγονται κάθε άνοιξη, συνήθως ως γενικοί διαγωνισμοί, για τους οποίους δεν απαιτείται κανένας συγκεκριμένος τομέας σπουδών.

Οι γενικοί διαγωνισμοί περιλαμβάνουν δοκιμασίες και ασκήσεις αξιολόγησης, στόχος των οποίων είναι να κριθούν οι επαγγελματικές σας δεξιότητες και ορισμένες βασικές ικανότητες. Καθώς ο αριθμός των υποψηφίων είναι πολύ υψηλός, αυτή κρίνεται ως η δικαιότερη και διαφανέστερη διαδικασία επιλογής.

Οι διαγωνισμοί μας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Θέσεις εργασίας και ανακοινώνονται μέσω προκήρυξης διαγωνισμού, η οποία περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το ζητούμενο προφίλ, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία επιλογής. Η μορφή των διαγωνισμών ποικίλλει ανάλογα με το ζητούμενο προφίλ υποψηφίων. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης θα βρείτε στη σελίδαΥποβολή αίτησης.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμούς ξεκινά την ίδια περίοδο κάθε χρόνο («κύκλος»), την άνοιξη για τους πτυχιούχους και το καλοκαίρι για τους μεταφραστές. Τα προφίλ των υποψηφίων που μας ενδιαφέρουν (π.χ., νομικοί, ελεγκτές) μπορεί να διαφέρουν κάθε χρόνο, όπως και οι γλώσσες εργασίας των μεταφραστών που χρειαζόμαστε. Άλλες διαδικασίες επιλογής, όπως για ειδικούς ή για βοηθούς, ξεκινούν μεταξύ των προαναφερθέντων κύκλων.

Κατά τη διαδικασία επιλογής, εστιάζουμε στα επαγγελματικά σας προσόντα και σε γενικές δεξιότητες, όπως:

  • Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
  • Επικοινωνία
  • Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία
  • Επιμόρφωση και εξέλιξη
  • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση
  • Αντοχή
  • Συνεργασία με άλλους
  • Ηγετικές ικανότητες

Δείτε κατά πόσο έχετε τα προσόντα για να εργαστείτε για την Ευρώπη και ελέγξτε τις ικανότητές σας με τα παραδείγματα δοκιμασιών.