Sisenemistasand ülikoolilõpetanutele

Avaleht > Töövõimalused > Sisenemistasand ülikoolilõpetanutele

Kui olete hiljuti ülikooli lõpetanud ja otsite tööd ELi institutsioonides, siis tuleb teil üldjuhul kandideerida administraatori ametikohale palgaastmel AD5, et saada alaliseks ametnikuks. Administraatorina võite saada töökoha, mille puhul võite mängida olulist rolli kõrget vastutust nõudvates ELi protsessides juba oma karjääri alguses.

Lisaks (vähemalt bakalaureuse taseme) ülikoolidiplomile on veel vaid kaks tingimust, mida täites vastate meie ülikoolilõpetanute valikumenetluse põhinõuetele. Peale olema ELi kodanik ning valdama suurepäraselt ühte ja oskama vajalikul tasemel teist ELi ametlikku keelt (lingvistide puhul on nõutud ka kolmanda ELi ametliku keele oskus).

ELi institutsioonide alaliste ametikohtade valikumenetlusi korraldatakse avalike konkurssidena. Kõige asjakohasem konkurss ülikoolilõpetanutele kuulutatakse välja igal kevadel. Üldiselt on selleks üldametnike konkurss, mille puhul ei täpsustata konkreetset vajalikku õpingute valdkonda.

Avalik konkurss koosneb testidest ja harjutustest, millega mõõdetakse kandidaatide kutseoskusi ja pädevust põhilistes töövaldkondades. Kuna kandidaate on väga palju, on see kõige õiglasem ja läbipaistvam valikumenetlus.

Avalikud konkursid avaldatakse rubriigis Töövõimalused ning kuulutatakse välja konkursiteatega, mis sisaldab üksikasjalikku tööülesannete, osalemistingimuste ja valikumenetluse kirjeldust. Konkursside formaat on erinev, sõltuvalt otsitavast profiilist. Lisateavet kandideerimise kohta leiate rubriigist Kuidas kandideerida?.

Konkurssidele registreerimine algab igal aastal samadel aegadel (nimetame neid tsükliteks): ülikoolilõpetanutele kevadel ning tõlkijatele suvel. Aastate lõikes võivad otsitavate ülikoolilõpetanute profiilid olla erinevad (nt õigus- või auditi valdkond), samuti ka keeled, mille puhul tõlkijaid otsime. Muud valikumenetlused, näiteks spetsialistide ja assistentide puhul, kuulutatakse välja tsüklite vahel.

Oma valikumenetluses keskendume teie kutseoskustele ning järgmistele üldistele põhioskustele:

  • analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus;
  • suhtlemisoskus;
  • kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus;
  • õppimis- ja enesearendamisvõime;
  • prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus;
  • pingetaluvus;
  • meeskonnatöö oskus;
  • juhtimisoskus.

Vaadake, kas vastate asjaomastele nõuetele ja kriteeriumidele ning pange end proovile meie näidistestidega.