Vastavalmistuneiden työmahdollisuudet

Etusivu > Avoimet työpaikat > Vastavalmistuneiden työmahdollisuudet

Jos olet äskettäin valmistunut korkeakoulusta ja haluat työskennellä EU-toimielimissä, voit hakea vakinaiseksi EU-virkamieheksi hallintovirkamiehen tehtäviin (palkkaluokka AD5). Hallintovirkamiehenä pääset vaikuttamaan EU:n toimintaan ja voit saada huomattavasti vastuuta jo urasi alkuvaiheessa.

Jotta voit osallistua tähän menettelyyn, sinun on oltava EU-kansalainen ja sinulla on oltava yhden EU:n virallisen kielen perusteellinen taito ja toisen tyydyttävä taito (kielialalla työskentelevien on osattava kolmea EU:n virallista kieltä).

EU:n vakinaisiin virkoihin haetaan nk. avoimien kilpailujen kautta. Tärkein korkeakoulututkinnon suorittaneille järjestettävä avoin kilpailu järjestetään keväisin. Usein siinä haetaan yleisvirkamiehiä, jolloin hakijoilta ei edellytetä minkään tietyn erityisalan opintoja.

Avoimissa kilpailuissa käytetään erilaisia kokeita ja arviointimenetelmiä, joilla mitataan hakijoiden ammattitaitoa ja tiettyjä yleiskompetensseja. Hakijoita on paljon, ja valintamenettelyn halutaan olevan mahdollisimman tasapuolinen ja avoin.

Tiedot EU:n kilpailuista julkaistaan Avoimet työpaikat -sivulla. Tarkempia tietoja kohderyhmästä, kelpoisuusehdoista ja valintamenettelystä on kilpailuilmoituksessa. Kilpailumenettely vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppisiä työntekijöitä etsitään. Lisätietoa valintamenettelystä on Hakumenettely-sivulla.

Rekisteröityminen korkeakoulututkinnon suorittaneiden yleisvirkamiesten kilpailuun alkaa aina keväisin ja rekisteröityminen kääntäjäkilpailuihin kesäisin. Eri vuosina voidaan hakea eri alojen ammattilaisia (esim. oikeustiede tai sisäinen tarkastus). Myös kääntäjiltä vaadittu kielivalikoima vaihtelee vuosittain sen mukaan, minkä kielen kääntäjiä kulloinkin tarvitaan. Asiantuntijatehtäviin ja avustaviin tehtäviin järjestetään erillisiä hakuja.

Valintamenettelyssä kiinnitetään huomiota hakijoiden ammattitaitoon ja esimerkiksi seuraaviin yleiskompetensseihin:

  • analysointi- ja ongelmanratkaisukyky
  • viestintätaidot
  • laatutietoisuus ja tuloshakuisuus
  • oppimis- ja kehittymiskyky
  • priorisointikyky ja järjestelmällisyys
  • paineensietokyky
  • yhteistyökyky
  • esimiestaidot.

Testaa taitojasi esimerkkikokeilla, joita on tarjolla EPSOn sivustolla.