Osobe s visokoškolskom diplomom u početnom razredu

Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Osobe s visokoškolskom diplomom u početnom razredu

Ako ste nedavno stekli visokoškolsku diplomu i tražite stalno zaposlenje u institucijama EU-a, vjerojatno ćete se prijaviti za profil administratora u razredu AD 5. Na radnome mjestu administratora možda ćete već od samog početka karijere imati visok stupanj odgovornosti i ključnu ulogu u postupcima EU-a.

Osim diplome (barem na razini prvostupnika), za prijavu u taj postupak odabira trebaju vam još samo dvije stvari: morate biti građanin EU-a i tečno govoriti jedan od službenih jezika EU-a te posjedovati napredno znanje nekog drugog jezika (za profile lingvista traže se tri službena jezika EU-a).

Postupci odabira kandidata za stalna radna mjesta u institucijama EU-a organiziraju se kao „otvoreni natječaji”. Najvažniji natječaj za osobe s visokoškolskom diplomom objavljuje se svake godine u proljeće, obično kao natječaj za administratore općeg profila za koji se ne traži točno određeni studij.

Otvoreni natječaj uključuje testove u centru za procjenu, kojima se ocjenjuju vaše stručne vještine i niz drugih ključnih kompetencija. S obzirom na vrlo velik broj kandidata, to je najpravedniji i najtransparentniji postupak odabira.

Naši natječaji objavljuju se na stranici Mogućnosti zaposlenja i u obavijesti o natječaju u kojoj su sadržane sve informacije o profilu, uvjetima za sudjelovanje i postupku odabira. Format natječaja ovisi o traženom profilu. Više pojedinosti o postupku prijave naći ćete na stranici Kako se prijaviti.

Prijave na natječaje otvaraju se svake godine u isto vrijeme. Ciklus za osobe s visokoškolskom diplomom započinje u proljeće, a ciklus za prevoditelje u ljeto. Traženi profil osoba s visokoškolskom diplomom (npr. pravo ili revizija) i potrebe za prevoditeljima za određene jezike mogu se mijenjati od godine do godine. Drugi postupci odabira (npr. za stručnjake ili asistente) odvijaju se između tih ciklusa.

U postupku odabira najvažnije su nam vaše stručne vještine i sljedeće opće kompetencije:

  • analiziranje i rješavanje problema
  • komunikacija
  • usmjerenost na kvalitetu i rezultate
  • učenje i razvoj
  • određivanje prioriteta i organiziranje rada
  • otpornost
  • rad s drugima
  • sposobnost vođenja.

Testirajte se s pomoću naših oglednih testova i saznajte imate li tražene kvalitete za doprinos Europi!