Darbo pradžia

Pradžia > Darbo galimybės > Darbo pradžia

Neseniai baigę universitetą asmenys, norintys dirbti ES institucijose, paprastai teikia paraiškas eiti administratorių pareigas (AD 5 lygis) ir tapti nuolatiniais pareigūnais. Gali būti, kad nuo pat administratoriaus darbo pradžios atliksite svarbų vaidmenį ES procesuose ir jums teks didelė atsakomybė.

Kad galėtumėte dalyvauti universitetinį išsilavinimą turinčių darbuotojų atrankos procedūrose, turite turėti universiteto diplomą (bent bakalauro laipsnio) ir atitikti dar viso labo du reikalavimus. Turite būti ES pilietis ir puikiai mokėti vieną iš oficialių ES kalbų ir gerai antrą (vertėjams reikia mokėti dar ir trečią ES kalbą).

ES nuolatinių pareigūnų atranka vykdoma rengiant viešus konkursus. Absolventams svarbiausias konkursas skelbiamas kiekvieną pavasarį. Paprastai tai būna bendrasis konkursas, iš kurio dalyvių nereikalaujama būti baigus kokios nors konkrečios srities studijas.

Per viešą konkursą sprendžiami testai ir vertinimo užduotys, kuriais siekiama įvertinti jūsų profesinius gebėjimus ir įvairią pagrindinę kompetenciją. Kadangi kandidatų labai daug, tokia atrankos procedūra sąžiningiausia ir skaidriausia.

Apie konkursus pranešama skyriuje Darbo galimybės ir skelbiant pranešimus apie konkursus, kuriuose išsamiai informuojama apie reikalavimus, tinkamumo kriterijus ir atrankos procedūrą. Šių konkursų forma priklauso nuo pareigų, į kurias atrenkama, pobūdžio. Daugiau informacijos apie atrankos procedūrą pateikiama skyriuje Paraiškos.

Registracija į konkursus pradedama kasmet tuo pačiu metu (vadiname tai ciklais): pavasarį – į konkursus studijas baigusiems absolventams, vasarą – į vertėjų raštu konkursus. Įvairiais metais galime ieškoti skirtingų sričių studijas baigusių absolventų (pavyzdžiui, teisės, audito), taip pat skirtingas kalbas mokančių vertėjų raštu. Kitos atrankos procedūros, pavyzdžiui, specialistų arba padėjėjų, skelbiamos tarp ciklų.

Per atranką daugiausia dėmesio skiriame jūsų profesiniams įgūdžiams ir toliau išvardytiems bendriesiems įgūdžiams.

  • Analizė ir problemų sprendimas
  • Bendravimas
  • Darbo kokybė ir rezultatai
  • Mokymasis ir tobulėjimas
  • Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas
  • Atsparumas
  • Darbas su kitais žmonėmis
  • Vadovavimas

Išsiaiškinkite, ar atitinkate reikalavimus, ir išbandykite mūsų pavyzdinius testus.