Iesācēju profili augstskolas absolventiem

Sākumlapa > Darba iespējas > Iesācēju profili augstskolas absolventiem

Ja nesen esat absolvējis augstskolu un vēlaties strādāt ES iestādēs, varat pieteikties A5 pakāpes administratora profiliem, lai kļūtu par pastāvīgo ierēdni. Kā administratoram jums jau karjeras sākumā var uzticēt īpaši atbildīgus ar ES darbību saistītus uzdevumus.

Lai būtu izpildītas augstskolu beidzēju atlases procedūrās izvirzītās pamatprasības, jums jābūt iegūtam (vismaz bakalaura) diplomam un jāatbilst vēl tikai diviem kritērijiem. Proti, jums jābūt ES pilsonim un jāpārvalda valodas – brīvi jārunā vienā no ES oficiālajām valodām, kā arī teicami jāpārvalda otra (lingvistiem tiek prasītas arī trešās ES valodas zināšanas).

Atlases procedūras pastāvīgajām darba vietām ES iestādēs tiek organizētas kā atklāti konkursi. Attiecīgais augstskolu beidzējiem domātais konkurss tiek rīkots katru pavasari, parasti kā vispārēja profila konkurss, kam netiek prasīta specializācija konkrētā jomā.

Atklātos konkursos ietilpst pārbaudījumi un uzdevumi, kuru mērķis ir novērtēt jūsu profesionālās spējas, kā arī atsevišķas vispārīgas prasmes. Tā kā pieteikumu iesniedzēju skaits ir ļoti liels, šī ir vistaisnīgākā un caurskatāmākā atlases procedūra.

Visus konkursus publicē sadaļā "Darba iespējas" un izsludina ar konkursa paziņojumu, kas satur visu nepieciešamo informāciju par profilu, atbilstības kritērijiem un atlases procedūru. Šo konkursu veids ir atkarīgs no meklētā profila. Plašāka informācija par pieteikšanās procedūru pieejama lapā Kā pieteikties.

Reģistrēšanās konkursiem sākas katru gadu vienā un tajā pašā laikā (to saucam par ciklu) – pavasarī augstskolu beidzējiem un vasarā tulkotājiem. Augstskolu beidzēju profili (piem., tiesības, revīzija), kā arī tulkotājiem pieprasītās valodas gadu no gada var atšķirties. Citas atlases procedūras, piemēram, speciālistu vai asistentu atlases procedūras, tiek sāktas starp cikliem.

Mūsu atlases procedūrā uzmanību pievēršam šādām profesionālajām iemaņām un vispārīgām prasmēm:

  • analītiskās spējas un problēmu risināšana,
  • saziņa,
  • orientācija uz kvalitāti un rezultātu,
  • mācības un pašpilnveide,
  • prioritāšu noteikšana un organizācija,
  • izturība,
  • prasme sadarboties ar citiem,
  • spēja uzņemties vadību.

Noskaidrojiet, vai jums piemīt īpašības un prasmes, kas vajadzīgas, lai varētu strādāt Eiropas labā, un pārbaudiet sevi, aizpildot mūsu testu paraugus.