Stanowiska niższego szczebla

Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Stanowiska niższego szczebla

Jeśli niedawno ukończyłeś studia i szukasz pracy w instytucjach unijnych, możesz zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko administratora w grupie zaszeregowania AD5, aby zostać urzędnikiem zatrudnionym na umowę na stałe. Jako administrator możesz odgrywać kluczową rolę w procesach UE i już na wczesnym etapie pełnić odpowiedzialne zadania.

Aby spełnić nasze podstawowe kryteria obowiązujące podczas naborów absolwentów studiów wyższych, oprócz dyplomu (co najmniej na poziomie licencjatu) musisz spełniać jeszcze tylko dwa warunki: być obywatelem UE i znać biegle jeden z jej języków urzędowych, a drugi na poziomie zaawansowanym (w przypadku lingwistów wymagana jest znajomość trzech języków urzędowych UE).

Nabór na stanowiska stałe (na czas nieokreślony) w instytucjach UE odbywa się w drodze „konkursów otwartych”. Najważniejsze konkursy dla absolwentów są ogłaszane na wiosnę. Są to z reguły konkursy ogólne, w przypadku których nie jest wymagana konkretna dziedzina specjalizacji.

W ramach konkursów otwartych przeprowadzane są testy i oceny pozwalające określić umiejętności zawodowe i szereg najważniejszych kompetencji kandydata. Z uwagi na bardzo dużą liczbę kandydatów jest to najbardziej sprawiedliwa i najbardziej przejrzysta metoda naboru.

Za każdym razem gdy organizowany jest konkurs, na stronie Możliwości zatrudnienia publikowane jest ogłoszenie o konkursie zawierające szczegółowe informacje na temat wymaganego profilu, kryteriów, jakie muszą spełnić kandydaci, oraz procedury naboru. Format konkursu zależy w dużej mierze od poszukiwanego profilu pracowników. Więcej informacji o procedurze zgłaszania można znaleźć na stronie Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Rejestracja do udziału w konkursach odbywa się co roku w tym samym czasie (dlatego mówimy, że odbywają się one cyklicznie), wiosną dla absolwentów, a latem – dla tłumaczy pisemnych. Profile absolwentów (np. prawo, audyt), jakich poszukujemy, mogą różnić się z roku na rok, podobnie jak kombinacje językowe w przypadku tłumaczy pisemnych. Oprócz wspomnianych konkursów cyklicznych ogłaszane są również konkursy dla specjalistów lub asystentów.

Podczas procedury naboru sprawdzane są głównie umiejętności zawodowe oraz umiejętności ogólne, takie jak:

  • umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów
  • komunikacja
  • dbałość o jakość i wydajność pracy
  • nauka i rozwój osobisty
  • ustalanie priorytetów i organizacja
  • odporność na stres
  • umiejętność pracy w zespole
  • zdolności przywódcze.

Przy pomocy przykładowych testów sprawdź, czy praca w instytucjach UE byłaby dla Ciebie odpowiednia.